ul. Św. Wojciecha 25/2, 61-749 Poznań, Poland, tel. (+48) 61 850 19 92 (93), fax(+48) 61 850 19 28
email: kancelaria@lawcorp.pl, www.lawcorp.pl
Nr rachunku bankowego: BZ WBK S.A. 17 O/Poznań 68 1090 1346 0000 0000 3424 0077
NIP: 781-17-01-964, REGON: 634261847, Nr KRS 0000065116